9 CV-maler for 2018: Gratis nedlastning i word 2018-05-20T21:13:14+00:00

9 CV-maler for 2018: Gratis nedlastning i word

Å skrive CV er en veldig viktig del av prosessen med å både komme seg inn i arbeidslivet, og å bygge seg videre fra den første jobben.

En CV forteller arbeidsgiveren hvem du er, hva du har gjort, og hvilke kvalifikasjoner du har på en enkel og grei måte. 

Mange synes det er vanskelig å finne en god CV mal. Vi har derfor satt sammen en komplett guide på hvordan en CV skal se ut. 

Du kan i tillegg laste ned 9 eksempler på CV-maler:

Populære maler:

Moderne maler:

Profesjonelle maler:

Hva skal CVen inneholde?

Organisering av CV`en din er like viktig som oppsettet av den. Mange CV`er er satt sammen av arbeidssøkere som ikke er sikre på hvordan de skal organisere sin informasjon, noe som resulterer i en CV som mangler fokus.

Du må alltid sørge for at avsnittene dine er godt definert og hensiktsmessig organisert for hvem du er, og den type CV-mal du bruker (ikke bekymre deg, vi går inn videre på det om litt! ).

Her er hva du må inkludere i din CV:


CV

Ola Nordmann (f. 01.12.1990)
Solheivegen 1, 6010 Ålesund
Tlf. 12345678
olanordman@epost.no
 


Arbeidserfaring

Jobb 1 (periode – periode / DD («dags dato») )
Beskrivelse av jobb 1: Erfaringer du gjorde deg, beskrivelse av arbeidsoppgaver og eventuelle forfremmelser og prosjekter du jobbet med. Hold det kort, presist og relevant. Få med alle relevante jobber. Har du mange små, kan du med fordel utelate noen.

Evt. jobb 2, 3 osv. (periode – periode / DD)
[…]

Frivillige verv
Eventuelle frivillige verv kan inkluderes her, eller som eget punkt om ønskelig. En kort beskrivelse av hver enkelt verv kan være geit å ha. Frivillighet portretterer engasjement for arbeid uavhengig av økonomisk gevinst, noe som ser bra ut fra arbeidsgiverens øyne. Om du ikke har arbeidserfaring, vil frivillig arbeid være en gyllen mulighet til å vise at du kan jobbe. Idrettsforeninger, orkester, korps, festivaler og hjelpeorganisasjoner er eksempler på frivillig arbeid.


Utdanning

Mastergrad, område (periode – periode / DD)
Utdanningens skole
Utdanninger i omvendt kronologisk rekkefølge. Oppgi all relevant informasjon om studieløpet, herunder, men ikke begrenset til, spesialiseringer, tilleggsemner og lignende. En kort beskrivelse av faget kan også lønne seg. Ikke alle titler er like selvforklarende. Om du føler det er relevant for jobben du søker til, kan bachelor-/master-/doktoroppgavens tittel også legges ved.

Bachelor, område (periode – periode / DD)
Utdanningens skole
Utdanninger i omvendt kronologisk rekkefølge. Oppgi all relevant informasjon om studieløpet, herunder, men ikke begrenset til, spesialiseringer, tilleggsemner og lignende. En kort beskrivelse av faget kan også lønne seg. Om du føler det er relevant, kan bachelor-/master-/doktoroppgavens tittel også legges ved.

Utdanningsprogram (periode – periode / DD)
Den videregående skolens navn
Om du har høyere utdanning kan denne i de fleste tilfeller utelates. Grunnskole (barne- og ungdomsskole) vil i de fleste tilfeller være irrelevant, og bør utelattes.

TIPS: Gode karakterer kan se bra ut på vitnemålet og gjøre foreldrene dine stolte, men det er ikke alltid like relevant i arbeidslivet. For nyutdannede som har en gjennomsnittskarakter på 3,8 eller høyere, så er det greit å ha det med på din CV (men ikke en nødvendighet!) Hvis det er mer enn 3 år siden du studerte, så trenger du ikke nevne karakterer. 


Kurs og kvalifikasjoner

Kvalifikasjon 1

Dette vil ikke være relevant for alle stillinger. Ta en vurdering i henhold til arbeidsgiver. Her dreier det seg om områder du har ekstra gode kunnskaper på. Eksempler på kvalifikasjoner: HTML, CSS, C++, Javascript, salg, språkkunnskaper osv. Førerkort er også en kvalifikasjon. Det er viktig at du faktisk kan det du oppgir. Sier du at du har tysk-kvalifikasjoner, men i realiteten ikke har brukt det siden timene på videregående, kan det slå negativt ut på et intervju.

Kurs 1

Om du har gjennomført relevante kurs, kan disse oppgis her. Eksempler på kurs kan være: Sosiale medier, regnskap, coaching, salgsteknikk osv.


Referanser

Om du har hatt tidligere jobber, er dette en gyllen mulighet. En god referanse kan være svært verdifullt i en jobbsøkerprosess, både for deg og arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan gjennom referansen bli sikrere i sitt valg, og for deg er referansen en mulighet for å legge inn gode ord om deg som arbeidstaker. Velg derfor referanser med omhu. Om du ikke har hatt tidligere jobber, kan referanser også være personer fra frivillig arbeid, eller lærere som har sagt seg villig til å legge inn ord om deg. Legg aldri til en referanse som ikke har godtatt det på forhånd.


Ytterlige punkter

Følgende punkter vil ikke være relevant for de fleste, men kan inkluderes ved behov:

Publikasjoner, bragder, bøker, fritidsinteresser m.m.

Ulike CV-maler

En gang for lenge siden eksisterte det bare en måte å skrive en på CV på, revers-kronologisk.

Den kronologiske CV-malen

En omvendt kronologisk CV var nettopp det, en kronologisk oversikt over alt du hadde gjort opp til dette punktet, og begynte med det nyeste og jobbet seg bakover.

Før i tiden brukte alle denne type oppsett. Det var ikke bare en bransjestandard, men også den globale standarden.

Hjernekirurger og regnskapsførere brukte det samme kronologiske formatet som rørleggere og barnevakter - og det fungerte helt fint.

Så var det noen som tenkte, "Hmm. Disse jobbene er ikke helt de samme. Så hvorfor blir CVene brukt akkurat likt? Skal de ikke være spesifikke for jobben du søker? Skal det ikke være mer ... funksjonelt? "

Og med det ble den funksjonelle CV-malen født.

Her er en god kronologisk CV-mal:

Kronologisk CV-mal

(PDF og Word)

Den funksjonelle CV-malen

Snarere enn å bare oppgi hva du har gjort (kronologisk), så vil en funksjonell CV ha et spesifikt mål og sørger for at den fremhever ferdighetene og evnene du har som er relevant for stillingen.  

I stedet for å inkludere massevis av informasjon som ikke kan brukes til den aktuelle stilling, så fremhever det hva som er mest relevant for stillingen du søker på.  

Mens en kronologisk CV kan virke kald og upersonlig, nesten som en "handleliste" av ferdigheter, så kan den funksjonelle CV`en gi deg mulighet til å blande inn litt mer "personlighet" i samtalen.

Og igjen, så var det noen som tenkte: "Jeg klarer ikke bestemme meg ... hva fungerer best for meg? Kronologisk eller funksjonell? Huff, hvorfor må jeg velge? Hvorfor kan jeg ikke bruke begge?! "

Og dermed ble den kombinerte CV-malen født.

Den kombinerte CV-malen

Den kombinerte CV-malen tar alle de beste delene av en funksjonel CV (relevant kompetanse, kvalifikasjoner og spesifikt målrettet informasjon) og kombinerer den med kronologisk CV-mal (alt du har gjort tidligere som har fått deg til hvor du er akkurat nå.)

Men hvilken av de tre CV-formatene er riktig for meg?

Hvordan velge den riktige malen for deg

Det første du må gjøre når du bestemmer hva slags CV du har tenkt å bruke (kronologisk, funksjonell eller kombinert), er å finne ut hvilken mal som passer deg og dine behov.

KRONOLOGISKE CV`ER er bra for søkere som har hatt en stabil karrierevei i lang tid eller søker jobber i lignende felt og har få, hvis noen, hull i deres arbeidshistorie.

Enkelte arbeidsgivere liker kronologisk rekkefølge, fordi det er enkelt å se hva en kandidat har gjort tidligere. For folk som har oppholdt seg innenfor den samme bransjen i lang tid og flyttet lite på seg, så er dette et godt alternativ.

Eksempelvis vil ledere som har hatt en jevn fremgang til toppen, dra nytte av en kronologisk CV.

Kronologisk CV er også bra for folk som nettopp har startet eller befinner seg i midten av karrieren sin. 

Når du organiserer din kronologiske CV, bør du sørge for at du bruker følgende rekkefølge:

 • Introduksjon eller oppsummering
 • Erfaring/kvalifikasjoner
 • Utdanning

FUNKSJONELLE CV`ER er bra for søkere som har startet og stoppet karrieren sin og har betydelig hull i arbeidshistorien sin, eller skal gjøre en endring i karriereretning. Funksjonelle CV`er er også gode for folk som søker på en bestemt posisjon og trenger en CV som fremhever spesifikke ferdigheter og evner til stillingen.

Folk som er nyutdannet kan også dra nytte av en funksjonell CV som fokuserer mer på ferdigheter enn tidligere arbeidshistorikk.

Når du organiserer din funksjonelle CV, bør du sørge for å bruke denne rekkefølgen:

 • Introduksjon eller oppsummering
 • Prestasjoner/utførte oppdrag
 • Erfaring/kvalifikasjoner
 • Utdanning

KOMBINERTE CV`ER er bra for søkere som ønsker å bytte karriere fra en bransje til en annen. Det er også en flott mal til å fremheve dine ferdigheter og talenter som er relevante for en bestemt stilling. Dette er det beste CV-formatet for den som er en mester innenfor sitt felt.

Når du organiserer den kombinerte CV`en din, så bør du sørge for å bruke denne rekkefølgen:

 • Introduksjon eller oppsummering
 • Prestasjoner/utføre oppdrag
 • Erfaring/kvalifikasjoner
 • Utdanning

Beste praksis for oppsett av CV

Nå som vi har gått over forskjellige CV-maler, er det på tide å gå gjennom oppsettet av den malen du har valgt deg. La oss begynne med det grunnleggende!

Hvor lang skal en CV være?

Uansett hvilken av de tre malene du bestemmer deg for å bruke, bør den passe på en ensidig side uten problemer.  

Selvfølgelig finnes det unntak fra denne regelen, og i noen (sjeldne) tilfeller (karriereendringer, høyt avanserte tekniske felt, eller enkeltpersoner på senior/executive level), er en litt lengre CV godtatt.

Husk: dette er ikke en selvbiografi!

Dette er ment å gi en potensiell arbeidsgiver akkurat nok informasjon om deg til at de skal ringe deg og kalle inn til et intervju.

En gjennomsnittlig arbeidsgiver bruker i utgangspunktet mellom 10-20 sekunder på hver CV, noe som gjør at du bare har 10-20 sekunder å overbevise. Det siste du ønsker å gjøre er å gi dem noe som er rotete, forvirrende eller uorganisert.

Ok, så hva med skrifttyper, marginer, papir, etc?

La oss begynne med valg av skrifttype.

Hvilken skrifttype skal du bruke?

Å velge riktig skrifttype kan virke som en vanskelig oppgave, særlig ettersom det finnes hundrevis av valg. Å sørge for at CV`en er lesbar er det viktigste.

Du må passe på at en potensiell arbeidsgiver enkelt kan lese den, uansett om den er på papir eller på en dataskjerm. Når det gjelder dataskjermer, så bruker ikke alle det samme operativsystemet, noe som betyr at firkantet skrift på skjermen din kan vises som kode eller tull på andres.

Din CV er en profesjonell representasjon av hvem du er, og som sådan bør du se profesjonell ut.

Mange bedrifter i disse dager bruker en automatisk programvare til å pre-kvalifisere kandidater, og det siste du ønsker er å bli avvist, fordi dataprogrammet ikke gjenkjente skriften eller hadde problemer med å lese det.

Sans Serifs skrifttyper som er rene, skarpe, slanke og viktigst, printervennlige!

Hold deg til skrifttyper som Arial, Verdana, Trebuchet MS, Century Gothic, Gill Sans MT (men aldri Comic Sans) Lucida Sans og Tahoma.

Her på CVportalen.no bruker vi Georgia.

En annen ting å huske på med skrifttyper er størrelsen du bruker. Reduser størrelsen ned, slik at du kan passe alt på en enkelt side. Sørg likevel for at din CV er lesbar.

Prøv å bruk mellom 10,5 og 12. Noe mindre enn dett og det blir vanskelig å lese.

Marger og avsnitt

Når du formaterer din CV må du være sikker på at dine marger er store nok til å passe på en utskrift. Hvis du prøver å justere ned margene dine og gjøre dem for smale, risikerer du at det blir kuttet i kritisk informasjon.

På den annen side, når du gjør margene dine for store, vil det se rart og uoversiktlig ut. Den generelle regelen er å sette margene på 2,5cm på begge sider.

Tenk på din CV som et fint kunstverk hvor margene skaper en vakker ramme rundt. Hvis du absolutt trenger mer plass, kan du justere topp- og bunnmargene litt, men prøv å unngå å justere sidemargene dine.

Når det gjelder linjeavstanden, hold CV-en din til enkeltavstand med en åpen linje mellom hvert avsnitt.

Valg av papir

Når du sender din CV til en potensiell arbeidsgiver, burde du sørge for at du bruker papir som bidrar til et profesjonelt inntrykk.  

Selvfølgelig, hvis du bruker et elektronisk innleveringssystem, har du ikke muligheten til å velge hvilken type papir en arbeidsgiver bruker til skrive ut CV`en på, men i tilfelle du fysisk sender noe inn, er det en god ide å bruke litt ekstra tid og innsats på hvilket papiret du bruker.

5 vanlige feil ved oppsett av CV

1. Skrivefeil og grammatikk

Alltid korrekturles din CV før du sender det ut! Dette inkluderer dobbelsjekking av kontaktinformasjonen din. Det tar seg ikke bra ut med en perfekt CV dersom arbeidsgivere som ønsker å ansette deg ringer til feil nummer eller e-post når de skal kontakte deg. Dobbel-sjekk! Alltid!

2. Ikke tilpasset CV

Å søke på flere jobber med den samme, ferdigskrevet CV får deg ikke bare til å se lat ut, men det viser arbeidsgiver at du er komfortabel med å gjøre en minimumsinnsats, i stedet for å ta deg bryet til å spesialtilpasse CV`en din.

3. Irrelevant informasjon

Husk at du er en av mange kandidater. Ved å sende en CV som er lang, irrelevant, forvirrende eller dårlig organisert, kommer du ikke til å få et jobbintervju. Dette inkluderer unødvendig informasjon. Hold din CV målrettet, klar, konsis og oversiktlig.

4. Personlig informasjon

Religiøs tilknytning, personnummer, sosiale medier, bursdag (eller alder), sivilstatus eller noe annet som er personlig, har ingen plass på din CV. Dette inkluderer også bilder eller headshots. Alt en potensiell arbeidsgiver trenger å vite er hva navnet ditt er, hvordan du kontakter deg, og hvorfor du er den perfekte kandidaten basert på dine ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner.

5. Forventninger om lønn

Spar dette til en personlig diskusjon med sjefen din litt lenger nede i ansettelsesprosessen. Å nevne dine lønnskrav på CV er aldri en god ide.

Topp 5 CV-Mal Tips

1. Bruk en oversiktlig og ryddig mal

Husk at du bare har 10-20 sekunder til å overbevise en arbeidsgiver og fange oppmerksomhet. Å presentere deg selv med et CV som er altfor overfylt, vanskelig å lese, forvirrende eller rett og slett rotete, kommer du ikke til å få jobben. Les ovenfor for info om mellomrom, skriftstørrelse og marger. Hold det lesbart!

2. Sørg for å skape et profesjonelt inntrykk

Unngå søte skrifttyper, farger, parfyme, glitter, ulike figurer, eller noe som kan potensielt få en arbeidsgiver til å se rart på din CV. Ikke skriv ut på billig papir. Vis en arbeidsgiver at du er seriøs om å få jobben.

3. Fokuser på hvilke arbeidsoppgaver du hadde for tidligere arbeidsgivere, ikke bare stillingsbeskrivelsen

Hvem som helst kan trykke på en knapp? Hvorfor var du den beste til å gjøre den jobben? Hva skiller deg fra alle andre som kommer før deg og etter deg? Ikke bare del jobbeskrivelsen. Hva var dine prestasjoner mens du jobbet der?

4. Sørg for at du velger den CV-malen som best reflekterer hvem du er, arbeidshistorikk, og den jobben du søker 

Husk hvor du er i din karriere, og hvor du planlegger å gå. Pass på at du velger riktig format CV (kronologisk, funksjonell eller kombinert).

5. Vær ærlig

Jeg vet at vi har sagt dette igjen og igjen i flere artikler på dette nettstedet, men det er en ting som trenger å gjentas. Vær ærlig. Ikke fyll på CV-en din med jobber og ansvarsområder du aldri har hatt. Det siste du vil ha er en en jobb du ikke kan gjøre. Vær ærlig!

Konklusjon

Puh! Fikk du med deg alt dette?

Vi lovet deg et dypere blikk i CV-maler, og jeg tror vi har klart å levere akkurat det!

Å sørge for at du har riktig CV for riktig jobb betyr mer enn bare å fylle ut dine kvalifikasjoner, det betyr å velge riktig format og sørge for at du organiserer det riktig ... og nå, takket være denne artikkelen, burde du ikke ha noen problemer!

Hvis du er interessert i å se eksempler på hvordan disse CVene ser ut i virkeligheten, kan du gå videre til å lese vår artikkel med CV-eksempler. Lykke til videre!

Sjekk også ut: