Hvordan skrive CV (Curriculum Vitae) 2017-12-14T15:11:55+00:00

Hvordan skrive CV (Curriculum Vitae)

skriv den perfekte cv

I jakten på drømmejobben, er CV-en, sammen med søknadsbrevet, en av de viktigste delene av søkeprosessen. En CV gjengir hvem du er og hva du kan og bør derfor gi et så godt bilde av deg som mulig, uten at det virker for påtrengende. Jevnlig vedlikehold er derfor viktig. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal ordlegge seg, og hva man skal inkludere. Vi skal derfor ta en nærmere titt på akkurat dette. Bemerk deg at det på ingen måte finnes en gyllen fasit på hvordan en god CV ser ut. Ulike folk har ulik erfaring, og ulike folk vil derfor også ha ulike CV-er.

Mange tenker kanskje ikke over viktigheten av å ha en presis og korrekt CV. Derfor kan det være lurt med noen tips, slik at du kommer et skritt nærmere drømmejobben. Nedenfor finner du alt du må vite om skriving av CV og hvordan du kan gjøre den så bra som mulig.

 

Hva er en CV?

CV er forkortelsen for ordene curriculum vitae. En CV er en oversikt over arbeidserfaring, skolegang, kurs og annen relevant erfaring som man alltid må sende sammen med jobbsøknaden. Dette er en punktvis og kronologisk liste som er arrangert omvendt, altså at den starter med det man sist holdt på med.

Det er viktig at strukturen er bra og at det er en oversiktlig liste, slik at arbeidsgiver enkelt kan få en oversikt over hvilken erfaring du har. Det er veldig viktig med både rettskriving og nøyaktighet, da CV ofte er det første en potensiell arbeidsgiver ser på.

 

Hva bør en CV inkludere?

CV-en bør inkludere all relevant erfaring. Det er viktig å hele tiden legge vekt på at den er oppdatert med siste informasjon om hva slags erfaring man har. Samtidig er det lurt å tilpasse den i forhold til hva slags type jobb man søker.

Fordi det er en punktliste, skal ikke vært punkt være veldig langt, men det er lurt å gi en liten detaljert liste over hva slags arbeidsoppgaver man hadde ved hver jobb, slik at arbeidsgiver får et bedre bilde av hvilken erfaring du besitter. Dette bør altså en CV inkludere, i nøyaktig denne rekkefølgen:

  • Personlige detaljer og kontaktinformasjon. De fleste inkluderer kontaktinformasjon øverst i sin CV, men man bør helst prøve å unngå unødvendige detaljer, som for eksempel religiøs tilknytning eller navn på sine barn.
  • Utdanning og kvalifikasjoner. Her er det lurt å legge vekt på navn på utdanningsinstitusjoner og årstall for når utdanningen foregikk. Man bør sette opp listen i omvendt rekkefølge, slik at siste grad man fullførte er øverst på listen.
  • Som med punktet om utdanning, er det her viktig å sette opp en liste med korrekt navn på arbeidssted og tidsperiode for når man var ansatt. Det er også forventet at man setter opp arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, og punktvis setter opp ansvarsområder og oppnåelser ved hver arbeidsplass.
  • Annen relevant erfaring. Dette kan for eksempel være frivillig arbeid eller verv man har hatt enten ved en utdanningsinstitusjon, arbeidsplass eller som en fritidsaktivitet.
  • Dersom man har relevant erfaring i form av kurs, men man legge vekt på å få fram dette, da det kan være nødvendig med samme type kurs i jobben man søker.
  • Språkkunnskaper. Dersom det er relevant for jobben man søker, bør man liste opp hvilke kunnskaper man har når det gjelder fremmedspråk. Som regel vil gode engelskkunnskaper alltid være verdsatt.
  • Enten om man er vant til enkle dataprogrammer som Microsoft Word og Excel eller mer avanserte programmer som for eksempel Photoshop, bør dette komme tydelig frem, da datakunnskaper er relevant i de aller fleste jobber i dagens samfunn.
  • Annen informasjon/fritidsinteresser. Arbeidsgiver kan ha glede av å vite litt om deg som person og hva du interesserer deg for på et personlig plan.
  • Det er viktig at man har referanser, og at man setter opp korrekt kontaktinformasjon til hver referanse, slik at de blir enkle å nå.

 

Hvordan bør en CV se ut?

En CV bør være på maks to sider. Det er lurt å kun bruke svart farge på skriften, og bruke nøytrale skrifttyper som Arial eller Times New Roman i skriftstørrelse 12. Man bør helst unngå farger på skriften og at oppsettet er rotete. Hold teksten kort og presis, og vær obs på rettskrivingen. Se våre CV-eksempel her.

 

Hva skal jeg ikke ha med i en CV?

Selv om CV-en i utgangspunktet skal gi arbeidsgiveren et helhetlig bilde av deg, er det visse typer informasjon du kan utelate, så sant ikke kulturen eller arbeidsgiveren etterspør informasjonen. Informasjon som sivilstatus og hvor mange barn du har vil for eksempel ikke være relevant for arbeidsgivere i Norge. Personlige detaljer om ditt eget liv og økonomi, som hvilken type bil du har, seksuell legning, hvilke venner du har, og så videre, skal heller ikke være med på en CV. Inkluderer du slik informasjon uten at de spesifikt er bedt om det, kan det redusere sjansene dine for å få jobben du søker på.

 

Språk

Språket er viktig. Med et godt språk, kan de mest ubetydelige jobber gjøres om til de mest betydningsfulle. Det er viktig å tenke gjennom ikke bare hvilken informasjon man gir, men også hvordan man portretterer denne informasjonen for arbeidsgiveren. La oss for eksempel si at du har jobbet som reklamepostbud. I stedet for tittelen «reklamepostbud», kan du, om tidligere arbeidsgiveren ikke har satt restriksjoner på dette, kalle det for «profileringsdistributør». Ser du forskjellen? I sin helhet sier arbeidstittelen det samme, men på to vidt forskjellige måter. Videre er det også viktig at en eksprimeteter med setningsoppbygningen. Hva sier du først? Repeterer noen ord seg for ofte? Til slutt kan det være lurt å få noen du kjenner til å lese over hva du har skrevet, for når alt kommer til alt, uavhengig av hvor god du tror den der, ser ikke ditt eget hode hva andre tenker. Skriv kort og presist, uten å gjøre teksten lengre enn det trenger å være. Arbeidsgiveren får mange søknader og CV-er, så jo mer presis den er, jo lettere blir jobben for dem. Er ting alt for langt, kan en i verste fall risikere at den går i søpla uten å bli lest.

 

Bilde eller ikke bilde?

Mange er usikre på om de skal ha med bilde i CV-en sin. Her kommer den nevnte kulturforskjellene inn i bildet. I mange land forventes det at du har med bilde, men i noen, deriblant Norge, er ikke dette noe man vanligvis forventer. Det presiseres ‘vanligvis’ fordi noen arbeidsgivere krever dette. Hovedregelen er derfor: Om det ikke forventes, og om arbeidsgiver ikke oppgir det som ønske, kan bildet droppes. Om du tror det kan passe inn, er det derimot ingenting som stopper deg fra å legge deg ved. I mange tilfeller kan det være positivt å skille seg ut.

 

Informasjon

Når det kommer til hvilken informasjon man skal ha med på en CV, er ordet «tilpasning» sentralt. Det er ikke alt som vil være like relevant for en arbeidsgiver som den neste. Da gjelder det å indentifisere hva den arbeidsgiveren du søker til er ute etter. Dette kan du blant annet resonere deg frem til via jobbutlysningen og nettsidene deres.

Har en hatt mange jobber eller prosjekter, trekker en frem de mest relevante. Beskrivelsen på jobbene en har gjort må presenteres på en måte som gjengir kunnskap og kvalifikasjoner en kan ta med deg videre til jobben en søker på.

Selv om tilpasning er viktig, er det likevel en rekke elementer man alltid bør ha med. Dette inkluderer personalia og kontaktinformasjon, arbeidserfaring, utdanning, kvalifikasjoner (kurs, førerkort, eller spesifikk kunnskap innenfor et gitt omårde) og referanser. Noen elementer, som publikasjoner, fritidsinteresser og bragder kan også være med, men vil ikke alltid være like relevant. Utdanning og arbeidserfaring skal skrives i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si, det nyeste først og det eldste sist. Grunnskole (barne- og ungdomsskole) kan i de droppes så sant det ikke er et krav, eller du ikke ønsker å jobbe på samme skole. Når det er sagt, er det også viktig å huske på at ulike land og kulturer har ulike forventninger om hva som skal være med i en CV. Gjør deg derfor kjent med dette før du begynner skrivingen.

CV vs Resymé

Hvordan er resyméer og CV-er like?

Som vi nevnte ovenfor brukes begge til å anskaffe en arbeidsstilling, og begge er et ‘levende dokument’ som utvikler seg hele tiden (med levende dokument, mener vi at det er et dokument du oppdaterer hele tiden, og holder nåværende med tanke på din egen arbeidshistorikk og erfaring…ikke at du må mate det og gå tur med det hver dag. Det hadde bare vært rart.)

Hvordan er resyméer og CV-er ulike?

Vel, til å begynne med...og mest åpenbart, er det lengden.

Igjen, bare for å gjenta, et resymé er generelt sett på en side, mens en CV er så lang som du trenger at den skal være for å dekke all informasjonen du ønsker å ta med.

En annen måte de er annerledes er hvordan de er skrevet.

Et godt resymé er spesielt målrettet (eller som vi liker å si, ”skreddersydd”) til den jobben du søker på.

Du forsikrer deg om at du fremhever relevante ferdigheter og erfaringer du har hatt som stemmer overens med stillingen du søker på, og prøver å ikke inkludere informasjon som ikke er relevant.

Med en CV, derimot, gir du leseren en solid oversikt over alle prestasjonene du har oppnådd i livet.

Den raske forskjellen?

Et resymé er en kort oppsummering. En CV er en mer grundig sammenfatning.

La oss si at du søker på en jobb som forsker. Hvis du skrev resyméet ditt ville du bare inkludert arbeidsinformasjonen som er relevant for jobben du søker på, men i en Curriculum Vitae ville du også inkludert all lærererfaringen din, lab- og feltarbeid.

Hva med å bruke en CV-Mal?

Her er greia med CV-er…

De er store dokumenter som inneholder all mulig informasjon og varierer veldig, avhengig av hvem arbeidssøkeren er (og enda viktigere, hva slags felt de arbeider innenfor).

Så jeg hater å si det, men det finnes ingen CV-mal som fungerer for alle, og som krever at du legger inn informasjonen din.

Men det finnes noen gode CV eksempler som er tilgjengelige, og vi har valgt en spesiell som vil gi deg en guide som du kan følge når du skriver CV-en din.

MERK: Dette er maler, noe som betyr at de er et bra sted å begynne. Men husk at andre søkere også kommer til å ha tilgang til disse malene, så du bør ikke kopiere dem helt. Ikke glemt at du vil skille deg ut fra de andre søkerne, ikke gli inn i mengden!

Her er våre topp 10 resymé tips

Hvis du er en av dem som liker å skumlese artikler, eller om du har planer om å komme tilbake og lese før intervjuet ditt, har du våre beste skrivetips for resymé her.

1) Skreddersydd

Du kommer med kjøtt til tigrene med resyméet ditt. Arbeidsgiveren kan se på den og umiddelbart vite at du ikke bare er kvalifisert, men at du har oppnådd forkunnskaper om hva slags jobb det er snakk om, og hva de er på utkikk etter i en arbeidstaker. Målene dine er klare, og det samme er ferdighetene dine, kompetanseområder og/eller erfaring.

2) Profesjonelt inntrykk

Husker du det vi sa om at et resymé skal være et kunstverk? Det bør være ryddig, konsistent og ha en enkel struktur som inviterer leseren til å ta en titt, og umiddelbart vite hva det er de ser på. Det er balansert og har en myk overgang mellom seksjoner. Det er ikke overfylt, margene er ryddige, og skrifttypen er profesjonell. Den er også fullstendig tom for FEIL Ingen manglende punktum, ingen feilstavede ord, ingen grammatikkfeil. Informasjonen er også korrekt, og informasjonen som er inkludert er aktuell og nøyaktig.

3) Komplett

Det betyr at alt du må inkludere er inkludert, inkludert (men ikke begrenset til) navnet ditt, nåværende telefonnummer og en gyldig e-postadresse, en liste over alle jobbene du har hatt (i motsatt kronologisk rekkefølge), utdanning (inkludert mulige sertifiseringer og den høyeste utdanningsgraden du har oppnådd – igjen i motsatt kronologisk rekkefølge) og all målrettet informasjon som vil hjelpe en arbeidsgiver til å innse at du er den perfekte kandidaten.

4) Nøyaktig

Jobber som er listet inkluderer også stillingsbeskrivelsen din, navnet på bedriften eller organisasjonen du jobbet for, byen og staten/fylket du jobbet i, samt årene du var ansatt. Punktlistene er oppsummert på en klar måte som fremhever nøkkelidéene uten å oppta for mye plass.

Og VÆR SÅ SNILL! Ingen småløgner. Arbeidsgivere kan veldig lett bekrefte alt du inkluderer i resyméet ditt, og det å bli tatt i en løgn er ikke akkurat en vinnende formel for å få jobbtilbud.

5) Fokusert

Arbeidsgiveren kan se på resyméet ditt og vite hva du søker på umiddelbart, og hva du kan tilby bedriften som er av verdi. Det er klart og konsistent. Det er ingen forvirring om hva yrket ditt er, og hva du er i stand til å gjøre.

6) Kort

Maks en til to sider, avhengig av hva slags felt du søker etter jobb innenfor, erfaringsnivået ditt og ferdighetene dine. Ikke kjed folk med detaljer, sørg heller for at de vil lese mer...men du må også lære deg balansen mellom det å ikke si nok, og det å si akkurat nok.

7) Relevant

Du må aldri inkludere noe på et resymé som kan føre til at en arbeidsgiver ikke lenger er interessert i å anisette deg, som for eksempel politiske eller religiøse tilhørigheter, alt som kan virke kontroversielt, eller som kan bli sett på som negativt.

8) Profesjonell

Dette inkluderer skrifttype, layout, og papir, i tillegg til innhold. Igjen, dette er ment for å skaffe deg en jobb, og bør brukes slik. Dette er ikke en plattform for personlige utsagn eller en roman som detaljerer hver eneste jobb du noensinne har hatt, fra dagen du ble født og til dags dato. Det er trykt på papir av høy kvalitet, i en passende farge og er fri fra flekker, tårer eller rynker.

9) Aktuelt

Hver gang du søker på en ny jobb, forsikre deg om at resyméet ditt ikke bare er målrettet, men også aktuelt. Forsikre deg om at datoene stemmer, og at du inkluderer den nyeste informasjonen (dette er spesielt viktig dersom du har endret telefonnummer eller kontakt-email!)

10) Det er DITT

Det stemmer…det kan virke rart å si det, men den første tingen du må huske når du søker på hvilken som helst jobb er det å være ærlig! Bruk handlingsverb og kraftord for å gi liv til resyméet ditt, men ikke la deg selv bli revet med og overdriv ferdighetene dine, tidligere stillinger, eller evner. Husk, de skal ansette deg…og det siste du vil er å få en jobb du ikke klarer å utføre.

Hva du ikke skal inkludere i et resymé

Ikke gi resyméet ditt tittelen “resymé.” Arbeidsgiveren burde vite hva det er bare ved å se på det. Hvis de ikke vet det, er det ikke et resymé og du burde lese denne artikkelen på nytt.

Ikke “fluff” setningene dine med unødvendige ord. Husk, kort og godt.

Ikke inkluder lønnskrav eller informasjon. For mer informasjon om hvordan du kan diskutere lønna di, og når det er riktig tidspunkt å nevne det på, ta en titt på bloggen vår om “Hvordan nevne Lønn.”

Ikke list opp hvorfor du forlot den forrige jobben din eller tidligere jobber…og mens vi er inne på det, ikke snakk stygt om tidligere arbeidsgivere…aldri…

Ikke inkluder personlig informasjon utenom navn og kontaktinformasjon. De trenger ikke å vite alder, rase, sivilstatus, legning eller hobbyer.

Ikke inkluder et bilde av deg selv. Med mindre du er skuespiller og søker etter en rolle...ellers er det bare rart.

Ikke bli slurvete. Sjekk to ganger etter feil. Deretter bør du sjekke en gang til.

Sjekk også ut: