Jobbsøknad mal: Slik setter du opp din søknad 2018-04-06T13:08:11+00:00

Jobbsøknad Mal: Guide for 2018

Er du midt i en jobbsøkerprosess og usikker på hva en jobbsøknad skal inneholde? Da kan det være lurt å ha en mal å se etter, fremfor å begynne helt fra bunn. Dette vil gjøre prosessen mye enklere. En mal vil gi deg en pekepinn på hvilken informasjon du bør inkludere og samtidig gi retningslinjer for hvordan oppsettet på søknaden bør være.

En søknad kan bygges opp på flere ulike måter, og de forskjellige versjonene passer til forskjellige typer mennesker og erfaringer fra arbeidslivet. I denne artikkelen vil vi gi en gjennomgang av tre ulike formater du kan skrive en jobbsøknad på.

Velger du riktig mal, kan dette sikre deg drømmejobben. Men vær nøye med å undersøke i forkant av skrivingen, slik at du kan være helt sikker på at det blir gjort riktig og at du velger riktig type jobbsøknad til den stillingen du søker på.

Samtidig er det viktig å huske på at noen stillingsannonser gir klare uttrykk for hva slags informasjon de ønsker å ha tak i. Dersom dette er tilfellet er det veldig viktig at man følger retningslinjene som blir gitt av arbeidsgiver, slik at man viser at man er i stand til å ta imot ordre og følger reglene som blir gitt.

Alt dette kommer vi nærmere inn på senere i artikkelen, og husk å gjøre et godt forarbeid og alltid dobbeltsjekke alt en jobbsøkerprosess innebærer.

Hvorfor mal og formatering er viktig

La oss begynne med å se på hvorfor grunnleggende formatering er så viktig.

Førsteinntrykk betyr alt. Du ønsker at den som ansetter skal se på jobbsøknaden din og bli så fascinert at de ikke bare leser søknadsbrevet, men også kaller deg inn til intervju.

De som ansetter er mest sannsynlig nødt til å gå gjennom hundrevis, om ikke tusenvis av søknadsbrev, hvor flesteparten av disse går rett i søpla etter et kjapt overblikk.

Så, hvordan kan du sørge for at din søknad og CV ikke havner i bunken som går rett i søpla?

Ved å sørge for at det ikke bare er det beste førsteinntrykket du kan prestere, men også det rette inntrykket du ønsker å få frem hos en potensiell arbeidsgiver.

La oss komme i gang.

Slik formaterer du en jobbsøknad

La oss først og fremst få noen grunnleggende ting ute av veien.

Hva er en jobbsøknad?

En jobbsøknad er en rask måte å oppsummere hvem man er, hvilken stilling man søker på, og hvilke ferdigheter og kunnskaper man besitter. Men kan ikke arbeidsgiver få denne informasjonen gjennom CVen?

Jo, men samtidig er en jobbsøknad en gyllen mulighet til å inkludere informasjon som ikke står i CVen din.

De aller fleste forstår ikke dette og bruker kun søknadsbrevet til å gjenfortelle alt som står i CVen. Ikke bare inkluderer dede ubrukelig informasjon to ganger, men de går samtidig glipp av en stor mulighet til å engasjere en potensiell arbeidsgiver, samt vise frem andre ferdigheter eller erfaringer som kanskje ikke er naturlige å ha med i en CV, men som likevel er perfekte for stillingen.

Man behøver ikke nødvendigvis å ramse opp hver eneste ferdighet man har i søknaden. Den bør heller brukes til å spesifikt få frem hvorfor man passer til akkurat denne jobben og denne arbeidsgiveren.

Ved å uttrykke overfor en potensiell arbeidsgiver hva det er ved akkurat denne jobben som appellerer til deg og hvorfor du ønsker å jobbe for dem, skaper du en fin måte å både introdusere deg selv og gjøre dem nysgjerrige på hvem du er, slik at de ønsker å fortsette å lese.

Tenk på ditt søknadsbrev som en signalpenn som fremhever nøyaktig hvorfor du er den perfekte kandidaten til akkurat denne jobben.

Hvor lang bør en jobbsøknad være?

En godt skrevet søknad bør aldri være lenger enn én A4-side. Ingen HR-ansvarlig ønsker å lese et fem siders langt brev. Husk at de har en travel hverdag! Hold det kort og enkelt.

Er det alt? Det kan da ikke være så vanskelig, tenker du kanskje nå.

På tide å roe ned litt. Det virker kanskje ikke så vanskelig, men før du setter i gang med skrivingen, ønsker vi å gå enda nøyere til verks og bryte ned prosessen enda litt til. Inkludert de tre ulike mal-typene man kan bruke for å skrive en jobbsøknad. Når de er blitt gjennomgått, kommer vi tilbake til valg av format, skrifttyper, avsnitt, papir etc.

De 3 ulike mal-typene for en jobbsøknad

Det er tre ulike maler du kan bruke til å skrive en jobbsøknad:

 • Avsnitt-søknaden
 • Spesifikke krav-søknaden
 • Sjekkliste-søknaden

Avsnitt-søknaden

Denne typen søknadsbrev er den vanligste formen og er sannsynligvis den malen du ender opp med å bruke oftest, spesielt dersom du er ny på jobbmarkedet eller ikke har mye erfaring. 

Et søknadsbrev av denne typen gjør det mulig for deg å engasjere leseren med en historiefortellende stil på tre til fire korte avsnitt.

Folk som vil ha nytte av å bruke denne mal-typen på søknadsbrevet er:

 • Elever ved videregående skole
 • Studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner
 • Nye arbeidssøkere
 • Folk med hull i CVen
 • Folk som bytter karriereretning
 • Enkeltpersoner med lang erfaring
 • Ledere
 • Spesialister
 • Hvem som helst!

Men hva skal hvert avsnitt inneholde?

Vel, la oss ta en titt.

Ditt første avsnitt er et innledende avsnitt. Dette skal du bruke til å kjapt fortelle en potensiell arbeidsgiver om hvem du er og hvorfor du søker på denne stillingen. Du kan her inkludere informasjon som dine kompetanseområder og dine karrieremål, og hvordan de stemmer overens med selskapet du søker jobb hos.

Det er også her du lar dem få vite hvilken stilling du søker til og hvordan du har hørt om den.

Dine andre og tredje avsnitt i søknaden handler om hvilke ferdigheter og kunnskaper som passer spesifikt til jobben du søker til og som du kan tilføre arbeidsplassen dersom du blir tilbudt jobben.

Pass på at du fremhever dine kvalifikasjoner og hvordan de passer inn i den åpne stillingen. Bruk gjerne ord direkte fra stillingsannonsen. Å vise klare forbindelser mellom dine kvalifikasjoner og hva arbeidsgiver søker etter i stillingsannonsen vil gi et godt inntrykk.

Man kan her forklare litt mer rundt visse punkter som er listet opp i CVen som fremhever at du er den rette kandidaten for denne jobben.

Men, vi gjentar; dette er ikke stedet for å kun gjenta det som allerede er ramset opp i CVen. Bruk denne plassen til å vise den potensielle arbeidsgiveren hvordan nettopp du er den ansatte de har vært på leting etter hele tiden og hvordan du er perfekt for akkurat denne stillingen.

Når et selskap legger ut en stillingsannonse, legger de samtidig ut hva de har behov for akkurat nå. Hvilke ferdigheter, kunnskaper og erfaringer søker de etter?

Bruk dette avsnittet til å fremheve hvordan du fyller dette behovet, og forsøk å være så spesifikk som mulig. Det er også her du kan fylle ut all informasjon som ikke er inkludert på din CV, men som vil hjelpe deg med å vise hvordan du er perfekt for denne stillingen.

Det siste avsnittet i jobbsøknaden er din konklusjon. Avslutt det hele med å takke arbeidsgiver for å ta seg tid til å lese din søknad og for å vurdere deg for denne stillingen.

Ikke glem å ha med hvordan de kan kontakte deg så vel som dine planer om å følge opp under prosessen.

Slik kan en vanlig "avsnitt-søknad" settes opp

Kontaktinformasjon

Den første delen av en søknad skal være din kontaktinformasjon, slik at arbeidsgiver vet hvordan han eller hun kan nå deg. Dersom du har arbeidsgivers kontaktinformasjon, bør du også inkludere dette under din egen.

 

Din personlige informasjon

Fornavn Etternavn

Gateadresse

Postnummer og sted

Telefonnummer

E-post

 

Arbeidsgivers kontaktinformasjon

Navn

Tittel

Bedrift

Adresse

Postnummer og sted

Tittel

Dette er tittelen på søknaden og bør for eksempel se slik ut: “Søknad på stilling som…”

Søknadens innhold

I søknaden bør du få fram hvilken stilling du søker på, hvorfor arbeidsgiver bør velge nettopp deg til å komme på intervju og hvordan du kommer til å følge opp under søknadsprosessen.

Første avsnitt: Denne delen av søknaden bør utdype hvorfor du søker på denne stillingen. Man bør da nevne hvilken stilling man søker på og hvor man fant informasjon om stillingen. Dersom du kjenner til en av de ansatte hos bedriften, bør man også nevne dette og henvise til personen ved navn.

Andre avsnitt: I den neste delen av søknaden kan man forklare hva man selv har å tilby selskapet man ønsker å jobbe ved. Å vise klare forbindelser mellom dine kvalifikasjoner og hva arbeidsgiver søker etter i stillingsannonsen vil gi et godt inntrykk. Her kan man forsøke å være så spesifikk som man får til.

Samtidig bør dette avsnittet også utdype de punktene man har listet opp i CV-en som man sender sammen med søknadsbrevet. Det er viktig å ikke bare repetere det som allerede står der, men at man gir mer informasjon og skriver litt mer rundt hvert punkt. Å bygge opp hver påstand med bevis er også veldig viktig for å underbygge at man er rett person til den gitte stillingen.

Det kan være lurt å dele opp teksten i flere avsnitt, fremfor å skrive alt i en sammenhengende tekst. Husk at det skal være sammenheng mellom det ene avsnittet og det neste. 

Siste avsnitt: Her bør man sette av plass til å takke arbeidsgiver for at de vurderer deg til denne stillingen. Man kan samtidig inkludere en positiv holdning i forhold til oppfølging, og samarbeidsvillighet dersom arbeidsgiver ønsker mer informasjon eller attester og kursbevis.

Avsluttende hilsning:

Med vennlig hilsen,

Signatur

Ditt fulle navn i forståelig skrift.

Jobbsøknad for en arbeidsgiver med spesifikke krav

Denne mal-typen er litt annerledes enn avsnitts-søknaden. Du skal fremdeles starte med et introduksjonsavsnitt og avslutte med en konkluderende del til slutt, men den virkelige forskjellen er hvordan du formaterer den midtre delen av søknaden.

I stedet for å dele søknaden opp i avsnitt, går du rett på det arbeidsgiver søker etter i stillingsannonsen og adresserer hvert punkt i tur og orden, og matcher de med dine egne kvalifikasjoner i et dobbeltsøyleformat.

Dere ser etter:

Mine erfaringer og kvalifikasjoner:

En arrangementsplanlegger med 4+ års erfaring

Seks års praktisk erfaring som Senior arrangementsplanlegger

En som kan takle arrangementer av varierte størrelser

Mer enn 100 suksessfulle arrangementer for alt fra intime familiesamlinger med 10 gjester til store politiske gallaer med over 1000 deltakere

En med erfaring med å holde seg til et satt budsjett

Evnen til å forhandle med et bredt utvalg av leverandører, promotører og cateringfirmaer for å garantere god kundetilfredshet samtidig som å holde seg innenfor budsjettet

En som presterer godt under press

En evne til å forutse og løse problemer, og på samme tid opprettholde roen og profesjonaliteten

Dette formatet er spesielt bra å bruke dersom du ønsker å direkte vise overfor en arbeidsgiver at nettopp du innehar de spesifikke kvalifikasjonene som passer med hva de ser etter til den gitte stillingen.

Folk som kan dra nytte av å bruke dette formatet i jobbsøknaden er:

 • Folk med omfattende erfaring
 • Ledere
 • Spesialister

Sjekkliste-søknaden

Denne mal-typen kan kalles en hybrid mellom de to malene ovenfor, avsnitts-søknaden og søknaden for spesifikke krav. 

Du starter søknaden på samme måte som i de to andre formatene, og avslutter helt likt med et konkluderende avsnitt, men som i et søknadsbrev hvor man fremhever sine spesifikke kvalifikasjoner i forhold til det som søkes etter, er den midtre delen også her annerledes.

Istedenfor å lage et skjema med to kolonner eller dele opp søknaden i fortellende avsnitt, skriver du ned det arbeidsgiver søker etter, for deretter å direkte komme med dine passende kvalifikasjoner.

Folk som kan dra nytte av å bruke dette formatet:

 • Folk med hull i CVen
 • Folk som foretar karrierebytter med relevant erfaring som ikke kommer frem i CVen
 • Deg med mye erfaring
 • Ledere
 • Spesialister

Ikke bare er denne mal-typen enkel å bruke, men det gir også rom for å kjapt vise frem dine mest relevante ferdigheter og raskt overbevise arbeidsgiver om at du er den perfekte kandidaten til den ledige stillingen. 

Dette er en type søknad som går rett på sak, og for noen som ønsker å gjøre et karrierebytte eller har gjennomgått omskolering passer dette formatet veldig godt da du får muligheten til å vise frem eksakt hvordan dine ferdigheter og erfaring relaterer til den ledige stillingen, uavhengig av din arbeidshistorikk.

Slik ser Sjekkliste-søknaden ut

Ditt navn

Din adresse

Postnummer- og sted

Ditt telefonnummer

Din e-postadresse


Navn på arbeidsgiver

Tittel

Organisasjon

Adresse

Postkode- og sted

Tittel på søknaden

Innledende avsnitt om hvorfor du søker på stillingen og hvor du har fått informasjon om den.

Setning tatt direkte fra stillingsannonsen om hva de søker hos sin nye ansatt, og deretter erfaringer og mulige kvalifikasjoner, samt kunnskap du besitter som direkte gjør det passende for denne jobben.

De påfølgende avsnittene vil da være likt det første, men med informasjon om flere av kravene, kvalifikasjonene eller personlige egenskaper arbeidsgiver har oppgitt at de søker etter i stillingsannonsen. Husk at også denne typen søknad helst ikke bør være lenger enn en A4-side, med noen unntak, som vi kommer nærmere inn på senere i artikkelen.

Avsluttende avsnitt med lovnader om hvordan man planlegger å følge opp, samt at man viser takknemlighet for at de har tatt seg tid til å vurdere deg til denne stillingen.

Med vennlig hilsen,

Signatur

Ditt navn i lesbar skrift


All denne kunnskapen som nå er blitt ramset opp er veldig nyttig å ha med seg, og du føler deg kanskje klar for å komme i gang med skrivingen… Men før du begynner, kan det også være lurt å ta en titt på den spesifikke formateringen av en søknad, som skrifttype, inndeling i avsnitt og type papir man skal bruke.

Valg av skrifttype, marger og papir

Når du skriver en jobbsøknad bør du følge de samme retningslinjer for format som til enhver tid du skriver et profesjonelt dokument. Dette er standardregler som alltid bør gjelde for deg når du skal skrive et dokument av profesjonelt slag.

La oss begynne med skrifttype.

Skrifttyper

Begynn med å åpne programmet du bruker når du skriver og se gjennom de ulike typer skrifttypene du har å velge mellom. Det kan virke som det er flere hundre ulike typer å velge mellom, så hvilken er den rette?

Du har selvfølgelig et ønske om å skille deg ut i mengden av alle søkerne, men før du velger den skrifttypen som stikker seg mest ut med massevis av krøller og morsomheter, bør du huske at regel nummer én når du skriver en jobbsøknad er lesbarhet.

Å sørge for at søknadsbrevet er lesbart er første steg du må ta. Du bør helst sørge for at en potensiell arbeidsgiver er i stand til å lese søknaden uavhengig om han eller hun har gjort utskrift av den eller leser den på via en PC-skjerm. Apropos PC-skjermer, ikke alle bruker de samme operatørsystemene, noe som vil si at en festlig skrifttype på din skjerm, kan dukke opp som kodet skrift på en annen person sin skjerm.

Søknadsbrevet, akkurat som alle dokumenter du sender til en potensiell arbeidsgiver, er en profesjonell representasjon av deg selv, og bør derfor også se profesjonell ut.

Prøv å unngå alle skrifttyper som er oppført som Serif. Ja, de både ser bra ut og er lesbare, men Serif-skrifter er fonter med ekstra utsmykninger og stiliseringer som, når de går gjennom et skanneprogram eller programvare, kan føre til at programmet avviser det.

Det er viktig å huske på at mange bedrifter i disse dager bruker en automatisk søkerprogramvare som kvalifiserer søkerne på forhånd, og det siste du ønsker at skal skje er da at din søknad blir avvist fordi programvaren ikke gjenkjente din skrifttype eller hadde problemer med å lese den.

Hvilken skrifttype bør du bruke?

Skrifttyper oppført som Sans Serif er skrifter som er rene, skarpe, slanke og viktigst av alt, vennlige for utskrift! Samtidig er de gode mot øynene, noe som betyr at den som ansetter ikke vil ha problemer med å lese det de ser.

Du bør holde deg til klassiske skrifttyper som Arial, Verdana, Trebuchet MS, Century Gothic, Gill Sans MT (men aldri Comic Sans), Lucida Sans og Tahoma i tillegg til vår personlige favoritt, Helvetica. Dette er en feilfri blanding av stil og klarhet.

En annen ting å huske på når det gjelder skrifttyper er størrelse. Å krympe alt ned til det minste du klarer for å få alt til å passe inn på en side, er ikke noe du vil vinne på. Vi gjentar at lesbarhet er det viktigste.

Prøv å hold deg mellom 10.5 og 12 i størrelse. Alt under dette er vanskelig å lese.

Marger

Når du form og utseende på ditt søknadsbrev er det viktig at du lar det nok plass i margen for å kunne skrive ut dokumentet i etterkant.

Prøv å motstå fristelsen som oppstår når du ønsker å få plass til mer tekst i søknaden, ved å flytte på margen. Bare fordi det går helt fint å skrive den ut med din egen printer, vil det ikke si at det går like bra når en potensiell arbeidsgiver skal skrive ut søknaden med en annen type printer. Dersom du justerer margen for mye, kan du risikere at arbeidsgiver går glipp av viktig informasjon når han selv skriver den ut.

På den annen side, kan søknaden fort se inneklemt ut dersom du gjør margen alt for stor.

Den generelle regelen for størrelse på margen er at den skal være 2,54 centimeter på alle sidene. Som regel er dette standardinnstillinger, derfor behøver man ikke å justere på den.

Papir

Når du leverer inn et søknadsbrev til en arbeidsgiver, bør du sørge for at du bruker papir som forsterker inntrykket av at du er en profesjonell og seriøs arbeidssøker.

Dersom man søker via et elektronisk system, kan man selvfølgelig ikke selv velge hva slags papir som brukes når arbeidsgiver skriver ut søknaden, men i de tilfellene hvor du selv fysisk leverer en søknad, kan det være en god idé å legge litt ekstra tid, tanke og penger i hva slags papir man bruker.

Ja, det koster litt mer å gå til innkjøp av et papir av høy kvalitet, men tenk på det som en investering i deg selv!

Se etter papir som vurdert til å veie ca. 10 kg. Papir som er lettere enn dette brukes som oftest til bulkkopiering og noe lettere enn dette vil derfor bli oppfattet som billig og spinkelt. Dersom du bruker papir med vannmerke, bør du se til at dette vender korrekt vei i forhold til teksten på søknaden.

Når det kommer til fargevalg på papiret bør men aller helst holde seg til vanlig hvite ark eller nøytrale farger. Off-white, kremfarget, elfenben og lysegrå er alle aksepterte farger for en profesjonell jobb.

Til slutt bør man alltid sørge for at man bruker papir i størrelsen A4.

Lengde og avsnitt

Som nevnt tidligere bør søknaden aldri være lenger enn en A4-side, uavhengig av hvilken type oppskrift du ønsker å bruke.

Selvfølgelig er det alltid noen unntak til denne regelen, og i noen sjeldne tilfeller (karrierebytte, avanserte tekniske felter, eller for individer på ledernivå) er en søknad som er noe lenger akseptabelt.

Husk at dette ikke er en selvbiografi!

Når det gjelder linjeavstand, bør denne være enkel med en blank linje mellom hver seksjon av søknaden.

5 vanlige feil ved bruk av våre mal-typer

     1. Rettskrivings- og grammatikkfeil

En søknad er et profesjonelt dokument, noe som vil si at man alltid må korrekturlese før man sender det inn til arbeidsgiver. Slurvefeil blir kjapt lagt merke til, og gir et veldig dårlig inntrykk overfor arbeidsgiver. Korrekturlesingen inkluderer også å dobbeltsjekke kontaktinformasjonen.

Det vil ikke ha noe å si om man har skrevet det perfekte søknadsbrevet og arbeidsgiver ønsker å ansette deg, dersom han stadig ringer til feil nummer eller sender e-posten til feil e-postadresse. Dobbeltsjekk! Deretter… Sjekk igjen!

 1. Å ikke skreddersy din søknad

Innen nå bør du ha fått med deg at du alltid skal skreddersy enhver søknad. Dette er tross alt det grunnleggende for hele vår strategi for jobbsøking.

Ved å gå inn i jobbmarkedet med en tilnærming om at et søknadsbrev passer til alle ledige jobber, vil ikke bare få deg til å se lat ut, men det gir også et inntrykk til arbeidsgiver om at du er komfortabel med å gjøre det minste som skal til, istedenfor å gå de ekstra få skrittene som trengs for å skreddersy søknaden til hver eneste spesifikke arbeidsplass.

Gjør litt forhåndsarbeid og sørg for at brevet du sender ut ikke bare fremhever dine ferdigheter og erfaringer, men også at det viser overfor en arbeidsgiver at du er den perfekte kandidaten, ikke bare for jobben, men også for selskapet som en helhet.

 1. Unngå rot og usammenhengende tekst

Husk på regelen om førsteinntrykk. Sender du inn en søknad som er lang, rotete, forvirrende og dårlig organisert, vil du ikke motta annet enn en avvisning.

Dette inkluderer å fylle opp søknaden med unødvendig informasjon. Hold søknaden klar, skreddersydd, konsistent og ren. En søknad som går rett til poenget og som er fokusert stiller langt sterkere enn en søknad fylt med store ord og forvirrende setninger. Husk også at all tekst skal være enkel å lese, uten løse tråder og med klar sammenheng mellom hver påstand.

 1. Personlig informasjon

Religiøs tilknytning, personnummer, kontaktinformasjon for sosiale medier, fødselsdato (eller alder), sivilstatus eller annen personlig informasjon har ingenting i en jobbsøknad å gjøre.

Dette gjelder også for bilder eller profilbilder. Alt en potensiell arbeidsgiver trenger å vite er ditt navn, hvordan de kan kontakte deg, og hvorvidt du er den perfekte kandidaten for jobben de lyser ut basert på ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner.

 1. Forventninger om lønn

Dette bør man vente med å ta opp til et personlig møte med den ansvarlige for ansettelser når man har kommet et godt stykke lenger i søkeprosessen. Det er aldri en god idé å skrive ned hva man krever i lønn i søknaden. Dette vil få alle varsellamper til å lyse hos en potensiell arbeidsgiver.

5 tips ved bruk av våre mal-typer

 1. Hold formatet enkelt: husk at du kun får en sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Å levere inn en søknad som er altfor full, vanskelig å lese, forvirrende eller bare rotete vil ikke sikre deg en jobb, men heller at du blir kastet av lasset så tidlig i prosessen som mulig.
 1. Hold det profesjonelt: unngå søte skrifttyper, knep som virker lure, papir med lukt, glitter, rare former, eller noe som helst som vil få en arbeidsgiver til å ta en titt på søknaden og betvile din tilregnelighet. Ikke skriv ut søknaden med billig papir. Vis overfor arbeidsgiver at du er en profesjonell og seriøs kandidat. Spar klistremerkene og smilefjesene til postkortene man sender hjem til familien når man er på ferie.
 1. Fokuser på stillingsbeskrivelsen og hvordan du oppfyller kravene for hva de ser etter. Les jobbeskrivelsen, og dermed leser du den igjen. Hva er behovet i denne jobben? Hvordan fyller dine kvalifikasjoner og erfaringer dette behovet? Sørg for at du bruker de spesifikke ordene som blir brukt i stillingsannonsen og direkte setter en sammenheng mellom dine ferdigheter og det de søker etter.
 1. Sørg for at du velger det formatet på søknaden som best reflekterer hvem du er, din arbeidshistorikk, og jobben du søker på. Husk at et søknadsbrev er en flott måte å presentere deg selv for en arbeidsgiver og forklare bort mulige spørsmål de kan ha om deg basert på informasjonen som er oppgitt i CVen. Sørg for å velge riktig format for din søknad (avsnittssøknad, søknad for spesifikke krav eller handlelistesøknaden), og at informasjonen du velger å inkludere er relevant for jobben du søker på.
 1. Vær ærlig: ikke smør på med jobber eller ansvarsområder du ikke har hatt eller overdriv den du har for å imponere en arbeidsgiver. The siste du ønsker er å få en jobb du ikke er i stand til å utføre. Dette vil ikke bare sette deg i et dårlig lys, men det kan også få konsekvenser i forhold fremtidige potensielle arbeidsgivere. Vær ærlig!

En liten oppsummering

En søknad er ment til å introdusere deg overfor en potensiell fremtidig arbeidsgiver og vise dem hvem du er på best mulig måte, slik at du har en sjanse til å lande drømmejobben.

Det viktigste du gjør, uavhengig av hvilken type format du ønsker å bruke på din søknad, er å skreddersy innholdet slik at det passer med jobben du søker på. Sørg for at du inkluderer relevant informasjon, at du bruker bestemte nøkkelord fra stillingsannonsen og relaterer dine ferdigheter direkte til arbeidsgivers behov.

Og igjen gjentar vi at du alltid må korrekturlese, både stillingsannonsen, slik at du er sikker på at du har forstått hva stillingen går ut på og hva arbeidsgiver ser etter i sin fremtidige ansatt, men også søknaden du leverer inn. Skrivefeil og slurv kan være det avgjørende for at du havner i bunken med avvisninger.

Lykke til!

Sjekk også ut: